Osallistu äänestykseen Avain Asumisoikeus Oy:n ja toimitusjohtaja Maarit Toverin toimintatavoista


Avain Asumisoikeus Oy:n toimintaan voi tutustua oikeusjakohtuus -blogin artikkeleista. Avain Asumisoikeus Oy on nykyisen toimitusjohtajan alaisuudessa viitannut kintaalla asukkaan oikeuksille. Maarit Toverin Avain Asumisoikeus Oy on nostanut asuntojen vastikkeita pahimillaan 60-70%. Näin suuret korotukset eivät ole perustuneet todelliseen kustannusten nousuun.  

Sen jälkeen kun YH-Suomen 5000 auntoa siirtyivät viranomaisten (ARA) lainvastaisen päätöksen perusteella muutaman sadan tuhannen euron hinnalla yksityisen sijoittajan Perttu Liukun omistukseen alkoi asukkaiden loputon lypsäminen aina kohoavina vastikkeina. Viimeinen pisara Maarit Toverin Avain Asumisoikeus Oy:n toiminnassa on ollut asuntojen lain- sekä voimassa olevien sopimusten vastainen haltuunotto remontointia varten. Avaimella ei ole lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta ajaa asukkaita pakolla ulos kodeistaan. Avain kuitenkin noudattaa Maarit Toverin ajamaa kovaa linjaa jossa asukkaalla ei ole mitään oikeuksia.

Olemme saaneet valtavan määrän palautteita ryhmämme osoitteeseen avain.vaarikaytokset@protonmail.com jossa Avaimen asukkaat ovat kertoneet hädästään Maarit Toverin johtaman Avain Asumisoikeus Oy:n hirmuvallan alla. Olemme ryhtyneet toimiin ja jatkamme toimintaamme niin kauan kuin Maarit Toveri toimii Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana ja edellytämme että Avain muuttaa toimintatapaansa asukkaiden oikeuksia kunnioittavaksi. Loppujen lopuksi, Avaimen pitäisi olla olemassa asukkaita varten. Suosittelemme Maarit Toverille eroamista tai johtokunnalle hänen erottamistaan. Avaimen asukasvihamielisyys tulee päättymään, se on selvä!

Kevään aikana tulemme julkaisemaan avoimen kirjeen jossa kerromme Avain Asumisoikeus Oy:n lain vastaisista toimintatavoista ja asukkaiden kohtelusta. Kerromme yksityiskohtaisia ja todellisia esimerkkejä saamamme palautteen mukaisesti. Kirje tullaan jakamaan suurelle jakelulla sekä sosiaalisessa- että julkisessa mediassa kuten myös suurempien lehtien ja median edustajien päätoimittajille sekä valvoville viranomaisille. Tämän lisäksi valmistelemme oikeustoimia Avain Asumisoikeus Oy:tä vastaan. ARA:n yksittäisten asumisoikeus asioista vastaavien viranomiasten toiminnasta tai pidemminkin toimimattomuudesta tehdään kanteluita jotka tullaan kokonaisuudessaan julkaisemaan sivuillamme. Tulemme selvittämään kuinka syvälle korruptio ARA:n sisällä ulottuu kun kyse on Avaimen suojelusta.

Avain Asumisoikeus Oy teki tyytyväisyyskyselyn asukkailleen vuonna 2017. Asukkailta kysyttiin kuinka he suosittelisivat Avaimen asuntoja tuttavilleen. Ainoastaan 27% suositteli Avainta, 73% asukkaista ei suositellut Avainta. Tulos on kokonaisuudessaan järkyttävä. Olemme ihmetelleet miksi Maarit Toveri nauttii edelleen yhtiön hallituksen luottamusta. On täysin selkeää että toimitusjohtaja ei ole tehtäviensä tasalla ja kykenevä johtamaan yritystä. Tästä  kärsivät kaikki asukkaat.

Julkaisemme oman tyytyväisyyskyselyn Avain Asumisoikeus Oy:n asunnoissa asuville henkilöille. Voitte vastata kyselyyn alla olevasta linkistä. 

Siirry kyselyyn


I BUILT MY SITE FOR FREE USING